skip to Main Content
OVERLIJDEN MELDEN 24/7:
073 - 656 23 79
0411 - 68 47 69
Voor
het
afscheid
van je
leven

Rouwkamer Boswijk Vught

Boswijk is gelegen in het prachtige groene Zorgpark Voorburg in Vught. Deze locatie biedt (beschermd) wonen, welzijn en zorg aan bewoners die lijden aan een vorm van dementie. Het is een (t)huis waar bewoners zichzelf kunnen zijn en hun eigen manier van leven kunnen voortzetten.  Wanneer er afscheid genomen moet worden van een van de bewoners biedt de rouwkamer in Boswijk je de gelegenheid om in een uiterst sfeervolle omgeving op je eigen manier afscheid te nemen. Ook kan van het Grand Café in Boswijk gebruik gemaakt worden voor condoleren van de familie met een hapje en een drankje.

Rouwbezoeken

Individuele rouwbezoeken in de rouwkamer Boswijk worden in overleg met Boswijk en de familie afgesproken. Dit zijn afspraken, zodat op hetzelfde tijdstip nooit bezoeken voor meerdere families tegelijk plaatsvinden.

Rouwkamer Boswijk Vught
Laan van Voorburg 13
5261 LS Vught

Back To Top