skip to Main Content
OVERLIJDEN MELDEN 24/7:
073 - 656 23 79
0411 - 68 47 69

Informatie over uitvaarten en Coronavirus

Informatie over uitvaarten en Coronavirus COVID-19

Bijnen Uitvaartzorg volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en geeft hier eventuele updates. Bijnen Uitvaartzorg volgt de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche. Maar wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het Coronavirus? En gaat het rouwbezoek en de uitvaart wel door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan ons via info@bijnen.nu of bel 073 – 656 23 79.

————————–

Laatste update: 24 september 2020

Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?
Voor de hele uitvaartbranche geldt dat er bij elke afscheidsdienst een maximum aantal van 100 gasten aanwezig mogen zijn. Wie die gasten zijn, beslissen de nabestaanden.

Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek/condoleance zijn?
Rouwbezoeken zijn mogelijk. Er geldt een maximum aan het aantal personen wat tegelijk in de ruimte is toegestaan, afhankelijk van de grootte van de rouwkamer.

Aanvullende regels
Naast de regels voor het aantal personen, zijn er nog andere regels opgesteld voor uitvaartondernemers:

  • Er worden bij voorkeur geen condoleancemappen en pennen neergelegd/gebruikt. Een alternatief hierop is een online/digitaal condoleanceregister, welke wij u kosteloos aan kunnen bieden. Overleg voor de mogelijkheden met uw afscheidsbegeleider.
  • Familie mag na de plechtigheid in beperkt gezelschap mee naar de ovenruimte in crematoria.

Zijn er mogelijkheden om meer gasten bij de uitvaart te betrekken?
Het aantal gasten dat aanwezig mag zijn, ist beperkt tot een maximum aantal van 100 personen. Wel kunnen wij, als de nabestaanden hiervoor toestemming geven, de afscheidsdienst eventueel opnemen. Een livestream om de afscheidsdienst op internet te kunnen volgen via een beveiligde link behoort in veel gevallen ook tot de mogelijkheden. Dit is per locatie verschillend en kan worden overlegd met uw afscheidsbegeleider.

Afscheidsbegeleider regelt uitvaart op afstand
Het regelgesprek zal bij voorkeur, voor uw en onze veiligheid, plaatsvinden op een van onze locaties. Deze zijn voorzien van maatregelen om 1,5 meter afstand te bewaren en beschikken over desinfectiemogelijkheden. Dat is even wennen, want normaal gesproken zit onze afscheidsbegeleider met de familie aan tafel om het afscheid te regelen. Het regelen bij u thuis is nog steeds mogelijk, we vragen u dan wel de benodigde maatregelen te treffen om het gesprek veilig te laten plaatsvinden. Wij doen er alles aan om ook nu de kwaliteit van onze dienstverlening op het hoge niveau te houden die voldoet aan de verwachtingen, in overleg met u als familie en nabestaanden.

Waardig afscheid
Wij doen er alles aan om ook nu de kwaliteit van de dienstverlening op het hoge niveau te houden en te laten voldoen aan de verwachtingen. We ontkomen er niet aan dat we op andere manieren moeten werken dan we gewend zijn. Bijnen Uitvaartzorg staat voor een waardig en persoonlijk afscheid voor iedereen. Dat is en blijft ons uitgangspunt, ook nu de bestrijding van het Coronavirus om vergaande aanpassingen vraagt in ons beleid. We blijven nabestaanden met raad en daad bijstaan vanuit onze zorgzame dienstverlening.

Verspreiding virus tegengaan
Het beleid van het RIVM is erop gericht om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bijnen Uitvaartzorg draagt hieraan bij door zo min mogelijk nabestaanden thuis te bezoeken. Op deze manier kunnen onze medewerkers het virus ook niet verspreiden. Ook beschermt Bijnen Uitvaartzorg door aanpassing in het beleid haar eigen medewerkers, want hiermee wordt voorkomen dat ook zij besmet raken. Zo zorgt zij ervoor dat er ten alle tijde voldoende gezonde medewerkers zijn om uitvaarten kunnen regelen.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 073 656 23 79. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. Onze medewerker aan de telefoon zal ook vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten ziet het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus. U krijgt telefonisch uitleg over hoe de uitvaart wordt geregeld.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?
Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico bij het regelen van een uitvaart bij nabestaanden thuis, is er besloten dat wij overledene thuis opbaren ten alle tijden in overleg met u.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?
Wij hebben hiervoor drie andere manieren van condoleren bedacht: door de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven.

Waardig afscheid 
Bijnen Uitvaartzorg doet er alles aan om ook nu de kwaliteit van de dienstverlening op het hoge niveau te houden en te laten voldoen aan de verwachtingen. We ontkomen er niet aan dat we op andere manieren moeten werken dan we gewend zijn. Bijnen Uitvaartzorg staat voor een waardig en persoonlijk afscheid voor iedereen. Dat is en blijft ons uitgangspunt, ook nu de bestrijding van het Coronavirus om vergaande aanpassingen vraagt in ons beleid. We blijven nabestaanden met raad en daad bijstaan vanuit onze zorgzame en praktische dienstverlening.

Verwacht Bijnen Uitvaartzorg nog meer maatregelen?
Gezien de snelheid en inhoud van maatregelen die relevante instanties (Rijksoverheid, RIVM, Veiligheidsregio’s) afkondigen, verwacht Bijnen Uitvaartzorg dat in de komende weken alle uitvaarten door heel Nederland op afstand moeten worden georganiseerd.

————————–

Update 15 maart, 22.00 uur

Voorlopig geen horeca na uitvaarten
De steeds scherpere richtlijnen vragen wel aanpassingen van onze werkwijze. Vandaag werd bekendgemaakt dat alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland in ieder geval tot en met 6 april a.s. gesloten zullen blijven. Als gevolg hiervan zal er voorlopig bij rouwbezoeken, bijeenkomsten en uitvaarten geen horeca worden aangeboden. De maatregel gaat per direct in.

Gepaste afstand houden
Verder heeft de overheid iedereen in Nederland opgeroepen om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Voor de afscheidsdiensten in onze faciliteiten geldt dat we onze gasten ook verder uit elkaar zullen plaatsen zodat aan dit advies kan worden voldaan.

————————–

Update 15 maart, 17.30 uur

Vanavond heeft het bestuursteam coronavirus, bestaande uit bestuursleden van BGNU, LOB, LVC, Nardus en een arbeidsdeskundige, hierover met elkaar overlegd. Een en ander heeft geresulteerd in een aantal dringende adviezen die u op de website van de Branchevereniging BGNU (klik hier) kunt lezen. Wij volgen deze adviezen als Bijnen Uitvaartzorg op en stellen onze werkwijzen bij wanneer nodig.

————————–

Bovenstaande maatregelen blijven van kracht tot nader order en worden aangevuld wanneer er vanuit RIVM, GGD , overheid en brancheorganisaties verdere maatregelen worden gesteld en informatie beschikbaar komt.

Back To Top