skip to Main Content
OVERLIJDEN MELDEN 24/7:
073 - 656 23 79
0411 - 68 47 69
Voor
het
afscheid
van je
leven

Het Uitvaarthuis – ’s-Hertogenbosch

In Het Uitvaarthuis, nabij de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, beschikken wij over een afscheidsruimte waar plaats is voor ca. 100 personen. Deze ruimte kan geheel volgens eigen wens worden ingevuld. Zo kan er bijvoorbeeld een afscheidsdienst worden georganiseerd met voldoende zitplaatsen, of een condoleance met tafels waaraan men kan plaatsnemen na de dienst. Ook tijdens een rouwbezoek zijn er deze mogelijkheden.

Rouwbezoeken vinden altijd in overleg met de familie plaats. Dit zijn individuele afspraken, zodat op hetzelfde tijdstip nooit bezoeken voor meerdere families tegelijk plaatsvinden.

Bovendien kunnen er 24 uur per dag bloemen in de bloemenkast geplaatst worden.

Het Uitvaarthuis
Jacob van Maerlantstraat 100
5216 JM ‘s-Hertogenbosch

Back To Top